U kunt alles over uw bandenmaat te weten komen door de informatie op de zijkant te lezen.

Bandenmaat

Bandenmaat aflezen van band

Op deze band staat de volgende code: 195/65 R 15 91 T

Breedte (bijv. 195)

Het eerste getal staat voor de doorsnede van uw band. Deze varieert van 125 mm tot ongeveer 335 mm. Banden worden steeds met stappen van 10 millimeter breder. Bijzondere banden voor nieuwe velg-bandsystemen wijken hier vanaf. Deze beedtematen variëren van 160 mm tot 240 mm.

Hoogte (bijv. 65)

Het tweede getal staat voor de hoogte van de band. Deze wordt weergegeven als percentage van de breedte. Bij de bandenmaat 195/65 R 16 is de hoogte van de band 65% van de breedte. In het voorbeeld is de hoogte dus 65% van 195mm en daarmee 126,75mm.

Bandentype (bijv. R)

De ‘R’ in de bandencode staat voor ‘Radiaal’. Dit vertelt hoe de band is gefabriceerd. Radiaal betekent dat de koorden, die de basis van de band vormen, radiaal door de band lopen.

Velgmaat (bijv. 15)

Het derde getal staat voor de doorsnede van de velg. Deze meten we diagonaal en vanaf de velgrand. Deze wordt in bijna alle gevallen aangegeven in inches. 

Draagvermogen (bijv. 91)

Het laatste getal, de belastingsindex, geeft aan wat het draagvermogen van de band is. In de onderstaande tabel vindt u het draagvermogen in kilogram dat hoort bij deze code. Banden met de code 91 hebben een draagvermogen van 615 kilogram

Snelheidsindex (bijv. T )

De letter na het draagvermogen geeft de snelheidsindicatie van een band aan. Deze is af te leiden uit de maatvoering. Bij de bandenmaat 195/65 R 15 91V  is het snelheidssymbool een V. De V staat voor een snelheidsindicatie van 210 km per uur. Dit houdt in dat de auto waar deze band op gemonteerd wordt niet harder dan 210 km/u kan rijden.