Gebruik uw Thule product vol vertrouwen

De Thule garantie dekt elk defect van en elke schade aan uw Thule product.  Zelfs schade die veroorzaakt is door normale slijtage of de natuurlijke verleuring van materialen gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke koper.  De Thule garantie geeft u specifieke juridische rechten.  De garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten die u hebt als koper van een defect product.

Thule behoudt het recht om;  

  • Het artikel te herstellen.
  • Het artikel te vervangen als de schade of het defect niet kan hersteld worden.
  • Een vergelijkbaar product met een gelijkaardige waarde aan te bieden.

De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van omstandigheden waarover Thule geen controle heeft.  Deze omstandigheden zijn inclusief, maar niet beprekt tot, misbruik, overbelasting, of het niet in staat zijn om het product of de accessoire te monteren, te bevestigen of te gebruiken overeenkomstig de geschreven instructies en veiligheidsvoorschruften van Thule.  Ook dekt de Thule garantie geen schade aan het voertuig, elekronische apparaten en vracht/bagage van de gebruiker, of andere personen en eigendommen.

De basisgarantie bevat 2 jaar garantie, in onderstaande link kan u deze garantie uitbreiden met extra 3 jaar.